Dialektinė elgesio terapija Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Krizių intervencijos skyriaus komanda

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Krizių intervencijos skyriaus komanda

Vieta, adresas: Vasaros 5, Vilnius, tel. (8 5) 215 4403

Patekimo kelias: kandidatai patenka būdami Krizių intervencijos skyriaus stacionare. Dialektinė elgesio terapija vykdoma to paties skyriaus Dienos stacionare/ Dienos stacionarą pradeda lankyti po stacionarinio gydymo Krizių intervencijos skyriuje. Patekimą į Krizių intervencijos skyriaus stacionarą reguliuoja priėmimo skyrius ir jame konsultuojantis gydytojas. Į priėmimą galima atvykti su šeimos gydytojo ar psichiatro siuntimu. Esant ūmiai būsenai, atvykti galima ir be siuntimo. Priėmimo skyriaus tel. (8 5) 261 7217

Trukmė: 6-13 sav.

Dienotvarkė, įsipareigojimai: Terapiniai užsiėmimai vyksta dvi dienas per savaitę. Bendra trukmė per savaitę yra apie 9-10 val. įskaitant namų darbus. Dalyviai įsipareigoja lankyti visus grupinius ir individualius užsiėmimus, bent 6 savaites. Jie taip pat įsipareigoja aktyviai dalyvauti užsiėmimuose ir atlikti paskirtas terapines užduotis tarp užsiėmimų.

Programos turinys: DET įgūdžių lavinimas: emocijų valdymo, krizių valdymo, tarpasmeninių santykių įgūdžių, dėmesingo įsisąmoninimo (13 savaičių trukmės kursas). DET principais grįstos individualios konsultacijos. Darbas su DET dienoraščiu. 

Apmokėjimas: praėjus atranką paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (Ligonių kasų lėšomis).